GIỎ HÀNG : 0 SẢN PHẨM

Search

Hổ trợ trực tuyến

NVKD

NVKD - 0909917766 - 0916178451

Tin Tức Mới

Dịch vụ quảng cáo vị trí giữa trang

Dịch vụ quảng cáo vị trí giữa trang

Vị trí quảng cáo: 4,5,6,7

Vị trí 4 - hình ảnh : 1000000/hinh/tháng

           - Clip: 1200000/clip/tháng

Vị trí 5 - hình ảnh : 500000/hinh/tháng

           - Clip: 8000000/clip/tháng

Vị trí 6 - hình ảnh : 300000/hinh/tháng

           - Clip: 500000/clip/tháng

Vị trí 7 - hình ảnh : 800000/hinh/tháng

           - Clip: 1000000/clip/tháng

 

 

 

 

 

  • Bookmark and Share


 
  • Bookmark and Share


 
  • Bookmark and Share


 
  • Bookmark and Share


 
  • Bookmark and Share


 

 

 
Sâm Nhung Linh Chi Pacgin - D
SNLDTHT
Minh Mạng Nhất Dạ Lục Giao
snldtht